Dělíme se o naše zkušenosti a vědomosti.

... abyste mluvili, abyste rozuměli, abyste si věřili!

 • App Icon
  Anglický jazyk
 • App Icon
  Německý jazyk
 • App Icon
  Ruský jazyk
 • App Icon
  Francouzký jazyk
 • App Icon
  Španělský jazyk
 • App Icon
  Čínský jazyk

Home

Written by Gábina.

 

 

 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY OD 17.12.2018 - 6.1.2019 

Jazykové-kurzy

 

Webové stránky jsou pod částečnou rekonstrukcí. Sekce ceník je vypsán pouze za nejvyužívanější služby - stručně.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

2.pololetí začíná 18.2.2019  končí 21.6.2019

Do kurzů můžete nastoupit i během pololetí. Zápis je možný online-elektronickou přihláškou.

 

 ROZVRH KURZŮ

učebna SLAVKOV 2018/2019 AKTUALNÍ:

Kurzy pro veřejnost Slavkov: angličtina pro děti ZŠ stavěná na konverzacích, předškoláci formou aktivit,  dospělí pokročilejší skupiny konverzace a mírně pokročilí obecné kurzy s učebnicí + němčina a španělština pro děti i dospělé


DĚTI:

angličtina: 

pondělí ZŠ 1-3 třída 15-16 hod
pondělí ZŠ 2-3 třída 16 -17 hod
úterý     ZŠ 3-4 třída 13.15-14.15hod
úterý     ZŠ 6-8 třída 14.15-15.15hod
středa děti3+ MŠ 15.45 -16.45hod


španělština děti: středa 14.30 -15.30 hod 

němčina děti:  čtvrtek 15.45- 16.45 hod


DOSPĚLÍ:

angličtina:

mírně pokročilí: úterý 18-19 hod
pokročilí:            středa 18-19.30 hod


francouzština: mírně pokročilí: středa 17-18 hod


němčina: mírně  pokročilí: čtvrtek 18-19 hod
                            pokročilí:  čtvrtek 17-18
ostatní možnosti individuálek, dle naplánování nebo sledujte lekce v Bučovicích

 
 
 
učebny BUČOVICE 2018/2019 AKTUALNÍ:
 
DĚTI:
 
angličtina:
 
pondělí         ZŠ 5.-6. třída 14-15 hod
pondělí        MŠ zdatnější15.30 -16.30hod
úterý            ZŠ 4.-5. třída 15 -16 hod
úterý   maturanti 14-15 hod +17-18 hod opravné maturity
středa          ZŠ 8.-9. třída 13.45-14.45hod
středa          ZŠ 1.-3. třída 14.45-15.45 hod
středa     3+MŠ začátečníci 16-17 hod
středa         SŠ konverzace 17-18 hod
čtvrtek        ZŠ 5. třída doučování 13.30-14.30 hod
čtvrtek        MŠ zdatnější 15.30-16.30
pátek doučování ZŠ 8 -9. třída 16.15 -17.15. hod
pátek doučování ZŠ 5-6 třída 15.15-16.15hod
 
španělština:
 
začátečníci: čtvrtek        17.30-18.30 hod
mirně pokročilí: čtvrtek 13.30 -17. 30 hod
 
němčina:
 
SŠ začátečníci: pátek 14.15-15.15hod
         individuálka volná na 15. 15- 16.15hd
 
DOSPĚLÍ:
 
angličtina:
 
začátečníci: úterý 18-19.30 hod
pokročilí: pondělí 18-19.30 hod
mírně pokročilí: středa 18-19 hod
 
španělština:
mírně pokročilí: čtvrtek 16.30-17.30 hod
začátečníci: čtvrtek 17.30-18.30
 
ostatní možnosti individuálek, dle naplánování (tel. 604 640 146) nebo sledujte lekce ve Slavkově

 

 

IDEÁLNÍ STUDENT

V našem jazykovém centru se snažíme o navození neformální a přátelské atmosféry. Úspěšný student jazykových kurzů se vyznačuje hlavně odvahou nebát se v cizím jazyce komunikovat a spolupracovat na dílčích úkolech v rámci vyučování. Také samostatná příprava je neodmyslitelnou součástí osvojování si nového jazyka. Pravidelným testováním studentům pomáháme ověřit si dosažený studijní pokrok, na základě jehož pak lektor může doporučit vhodnou jazykovou zkoušku.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka je monitorována vedením JCB, které pak může adekvátně reagovat na situaci ve studijních skupinách, koordinovat výukové plány. Ve spolupráci s lektory jako týmem či jednotlivě na základě observačních návštěv v hodinách se neustále snažíme o zkvalitnění výuky. V průběhu roku probíhají lektorská setkání a odborné semináře, kde se lektoři seznamují s nejmodernějšími trendy ve výuce, které mohou následně aplikovat ve svých lekcích.

CO NABÍZÍME

Jsme pro Vás vhodným partnerem pro Vaše jazykové vzdělávání. Vyučujeme v centru Bučovic a Slavkově u Brna. Nabídneme výuku zejména anglického a španělského jazyka. Dále Vás rádi naučíme německy, rusky, francouzsky, italsky, portugalsky, estonsky ale i čínsky. Učíme také cizince český jazyk (Czech for Foreigners). Hlavní důraz klademe na vědomosti potřebné pro každodenní život - mluvení a porozumění. Nenabízíme Vám  „rychle a efektivně“ (jako některé jazykové školy), jelikož tato dvě slova jsou při výuce jazyka naprosto neslučitelná, ale zajímavě a pestře s vysokou úspěšností při zkouškách a v praktickém životě. 

V nemalé míře se také zabýváme překlady do všech cizích jazyků.

Po celý školní rok také průběžně přijímáme přihlášky do individuálních skupinových kurzů dle nabídky pro daný školní rok. Neváhejte a přihlašte se!

Jako jedni z mála jazykových škol nabízíme také kurzy angličtiny pro předškoláky a děti od tří letDoučování žáků a studentů základních a středních škol přizpůsobíme Vašim požadavkům – doučování českého jazyka, angličtiny i němčiny si můžete objednat okamžitě. Přímo pro žáky ZŠ jsou určeny kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny v rámci menších skupin, aby se zvýšila schopnost přirozené komunikace v cizím jazyce.

Studenti středních škol se u nás mohou průběžně připravovat ke státním maturitám. Velmi žádané jsou u nás intenzivní kurzy akademické angličtiny zaměřené na přípravu ke státním jazykovým zkouškám na VŠ a k mezinárodním zkouškám. V průběhu celého školního roku nabízíme také večerní skupinové kurzy pro veřejnost o velikosti max. 7 lidi ve skupině, individuální hodiny pro jednoho účastníka (počet hodin týdně stanoven po dohodě s klientem) a výuku jazyků ve firmách.

Výuka je založena především na komunikačních dovednostech. Nabízíme nejen kurzy všeobecné, obchodní či konverzační ale také akademické - samozřejmě vždy s kvalifikovaným lektorem. Naše jazykové kurzy jsou zaměřeny především na praktickou stránku jazyka – mluvení a porozumění, tedy na to, co nejvíce potřebujete v každodenním životě.

Podrobnější informace k jednotlivým kurzům naleznete na těchto webových stránkách, na kterých se právě nacházíte anebo přímo v JCB na Legionářská 138 v Bučovicích anebo ve Slavkově u Brna na Koláčkově náměstí v budově Úřadu práce.

Používáme moderní české i zahraniční učebnice, zdarma poskytujeme doplňkové materiály, v učebně se používá audio a videotechnika, včetně PC. Studentům nabízíme k zapůjčení literaturu a to jak beletrii z naší malé školní knihovny či doplňkově jazykové učebnice, slovníky atd.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

Během školního roku se dle zájmu organizují také večery „English in Bučovice“, ,,itnercambio de idiomas,,  a další akce, jež mají vždy společného jmenovatele – naučit naše studenty přitažlivým způsobem, přirozeně a správně používat cizí jazyk.

Pro ZŠ I. a II. stupně organizujeme letní jazykovou třídu Summer Camp, která se koná vždy začátkem prázdnin vždy s rodilými mluvčími.

V nabídce máme také Studium ve Španělsku - zprostředkování jazykového pobytu s naší partnerskou školou v příjemném andaluzském letovisku v Malaze.

ZÁVĚREM

Svých studentů si vážíme – nikdy nezapomínáme, že jste našimi zákazníky a za naše služby platíte. V oblasti výuky angličtiny se nám podařilo získat dobré jméno, které je naším nejcennějším vlastnictvím. Jsme si vědomi toho, že si klienty udržíme pouze tehdy, budou-li v naší škole spokojeni.