Dělíme se o naše zkušenosti a vědomosti.

... abyste mluvili, abyste rozuměli, abyste si věřili!

 • App Icon
  Anglický jazyk
 • App Icon
  Německý jazyk
 • App Icon
  Ruský jazyk
 • App Icon
  Francouzký jazyk
 • App Icon
  Španělský jazyk
 • App Icon
  Čínský jazyk

Home

Written by Gábina.

Momentálně probíhá zápis do 2. pololetí

 

2.pololetí začíná  24.2.2020 a končí 26.6.2020

Do kurzů můžete nastoupit i během pololetí. Zápište s online-elektronickou přihláškou nahoře na liště.  

 ROZVRH KURZŮ

  

učebny BUČOVICE 2. pololetí
 
 
 
 

učebna SLAVKOV 2.pololetí

 

 
Ostatní možnosti individuálek, dle naplánování
(tel. 604 640 146), nebo sledujte lekce ve Slavkově

 

 

IDEÁLNÍ STUDENT

V našem jazykovém centru se snažíme o navození neformální a přátelské atmosféry. Úspěšný student jazykových kurzů se vyznačuje hlavně odvahou nebát se v cizím jazyce komunikovat a spolupracovat na dílčích úkolech v rámci vyučování. Také samostatná příprava je neodmyslitelnou součástí osvojování si nového jazyka. Pravidelným testováním studentům pomáháme ověřit si dosažený studijní pokrok, na základě jehož pak lektor může doporučit vhodnou jazykovou zkoušku.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka je monitorována vedením JCB, které pak může adekvátně reagovat na situaci ve studijních skupinách, koordinovat výukové plány. Ve spolupráci s lektory jako týmem či jednotlivě na základě observačních návštěv v hodinách se neustále snažíme o zkvalitnění výuky. V průběhu roku probíhají lektorská setkání a odborné semináře, kde se lektoři seznamují s nejmodernějšími trendy ve výuce, které mohou následně aplikovat ve svých lekcích.

CO NABÍZÍME

Jsme pro Vás vhodným partnerem pro Vaše jazykové vzdělávání. Vyučujeme v centru Bučovic a Slavkově u Brna. Nabídneme výuku zejména anglického a španělského jazyka. Dále Vás rádi naučíme německy, rusky, francouzsky, italsky, portugalsky, estonsky ale i čínsky. Učíme také cizince český jazyk (Czech for Foreigners). Hlavní důraz klademe na vědomosti potřebné pro každodenní život - mluvení a porozumění. V případě přípravy na zkoušku vedeme odborný trénink.

V nemalé míře se také zabýváme překlady do všech cizích jazyků.

Po celý školní rok také průběžně přijímáme přihlášky do individuálních skupinových kurzů dle nabídky pro daný školní rok. Neváhejte a přihlašte se!

Jako jedni z mála jazykových škol nabízíme také kurzy angličtiny pro předškoláky a děti od tří letDoučování žáků a studentů základních a středních škol přizpůsobíme Vašim požadavkům – doučování českého jazyka, angličtiny i němčiny si můžete objednat okamžitě. Přímo pro žáky ZŠ jsou určeny kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny v rámci menších skupin, aby se zvýšila schopnost přirozené komunikace v cizím jazyce.

Studenti středních škol se u nás mohou průběžně připravovat ke státním maturitám. Velmi žádané jsou u nás intenzivní kurzy akademické angličtiny zaměřené na přípravu ke státním jazykovým zkouškám na VŠ a k mezinárodním zkouškám. V průběhu celého školního roku nabízíme také večerní skupinové kurzy pro veřejnost o velikosti max. 6 lidi ve skupině, individuální hodiny pro jednoho účastníka  a výuku jazyků ve firmách.

Podrobnější informace k jednotlivým kurzům naleznete na těchto webových stránkách, na kterých se právě nacházíte.

Používáme moderní české i zahraniční učebnice, zdarma poskytujeme doplňkové materiály, v učebně se používá audio a videotechnika, včetně PC. Studentům nabízíme k zapůjčení literaturu a to jak beletrii z naší malé školní knihovny či doplňkově jazykové učebnice, slovníky atd.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

Během školního roku se dle zájmu organizují také večery „English in Bučovice“, ,,exchange of languages,,  a další akce, jež mají vždy společného jmenovatele – naučit naše studenty přitažlivým způsobem, přirozeně a správně používat cizí jazyk.

Pro ZŠ I. a II. stupně organizujeme letní jazykovou třídu Summer Camp, která se koná vždy začátkem prázdnin vždy s rodilými mluvčími.

V nabídce máme také Studium ve Španělsku - zprostředkování jazykového pobytu s naší partnerskou školou v příjemném andaluském letovisku v Malaze.

ZÁVĚREM

Svých studentů si vážíme – nikdy nezapomínáme, že jste našimi zákazníky a za naše služby platíte. V oblasti výuky angličtiny se nám podařilo získat dobré jméno, které je naším nejcennějším vlastnictvím. Jsme si vědomi toho, že si klienty udržíme pouze tehdy, budou-li v naší škole spokojeni.